• ای کاش در رعایت حقوق اقلیت‌های زبانی و قومیتی مورد ابتلا در جامعه خودمان هم
    اینگونه جانب احتیاط را نگه می‌داشتیم.
    #حاجی_فیروز