• اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران   IranChamber@

    1400/01/04 ساعت 20:40

    #India delivers second batch of equipment to #Iran’s #Chabahar port

    India has delivered the second consignment of heavy equipment, including two ۱۰۰-tonne mobile cranes, to Iran’s Chabahar port.
    ۱/