• سازمان هنری رسانه‌ای اوج   owjmedia_org@

    1400/01/04 ساعت 17:06

    رونمایی از نماهنگ «منو بشناس»؛ بزرگ‌ترین رویداد تاریخ موسیقی ایران با حضور چهل خواننده مطرح کشور

    امشب ساعت ۲۲

    تولید مرکز موسیقی مأوا

    #منوبشناس