• مجید بامری   m_bameri1@

    1398/05/21 ساعت 19:52

    شیخ ابراهیم زکزاکی و همسرش نیجریه را به مقصد هند ترک کردند. پ.ن:روسیاهی اش بماند برای آنان که می‌توانستند برای این عالم مسلمان کاری کنند و نکردند و همچنین روسیاهی اش بماند برای نهادهای مدعی حقوق بشر و سازمان ملل که در این چند سال اخیر به صورت سفارشی ساکت بودند. #zakzaky