• روزنامه فناوران اطلاعات   ITMen_News@

    1395/01/20 ساعت 22:42

    زورگیری جدید با #آدوب #Adobe درصورت استفاده از #Flash سریعا آپدیت کنید #Emergency #Flash #Update #RansomwareAttack ۲۰۰-۶۰۰$ #Unlock