• مسعود زمانی   Masoud_Zamani@

    1397/05/05 ساعت 02:33

    بزرگی می‌گفت وقتی در ایران میخواهی #تحول جدی ایجاد کنی،جزئیات و هدف نهایی‌ات را برای کسی فاش نکن و حتی در یک تفسیر به هیچکس نگو و اینقدر پازلها را دور از هم بگذار که کسی نفهمد. در فرآیند تحول بزرگترین دشمن تو سازمان و کارمندانش هستند و البته بزرگترین یاران تو … #Transformation