• روزنامه فناوران اطلاعات   ITMen_News@

  1395/01/17 ساعت 21:05

  #Constellation زیر تیغ جراحی #Rift's Counterpart #IR #Camera #Teardown https://www.ifixit.com/Teardown/Oculus+Rift+Constellation+Teardown/۶۱۱۲۸?utm_content=bufferc۴۳a۹&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer https://t.co/۲۷۲KdwyEPQ

 • روزنامه فناوران اطلاعات   ITMen_News@

  1394/12/22 ساعت 23:13

  نامناسب برای بیماران قبلی مراحل تشریح #S۷Edge #سامسونگ #Samsung #Galaxy #S۷Edge #Teardown https://youtu.be/mEAtYx-gXms

 • روزنامه فناوران اطلاعات   ITMen_News@

  1394/08/17 ساعت 21:17

  این‌جا #میکروسافت است صدای ما را از داخل #SurfaceBook می‌شنوید #Microsoft #Teardown @iFixit https://www.ifixit.com/Teardown/Microsoft+Surface+Book+Teardown/۵۱۹۷۲ https://t.co/NvOqPA۲v۰b