• صمدی: اینکه بگوییم با ورود خارجی‌ها،بازار در اختیار آنها قرار می‌گیرد،صحیح نیست. ام‌تی‌ان در ابتدا با نزدیک به ۶۰ نیرو خارجی وارد ایران شد،اما اکنون تعداد آن‌ها به ۱۰ نفر نیز نمی‌رسد. چرا که تجربه،تکنولوژی،فرآیندهای مدیریتی و موارد دیگر را به متخصصان ایرانی منتقل کردند. #sumix

  • باقر صمدی @BagherSamadi مدیر توسعه خدمات ایرانسل در پنل سرمایه خارجی رویداد #sumix : ایرانسل یکی از موفق‌ترین نمونه‌های سرمایه گذاری خارجی در ایران است.در سال ۸۲ ام‌تی‌ان با سرمایه ۱.۲ میلیارد دلار وارد ایران شد و در مجموع تا کنون ایرانسل بیش از ۵ میلیارد دلار جذب سرمایه داشته

  • به احترام رفقای خودم که پایمردی می‌کنند و طاقت می‌آورند و تلاش می‌کنند آمدم #sumix مجبورم خیلی زود برگردم. دم @pouyakondori هم گرم.