• سرور سرویس‌های مجازی به ایران منتقل می‌شوند؟
    http://buff.ly/۲tTyX۰L
    #server #زومیت

  • پوریا آسترکی   pooriast@

    1393/06/06 ساعت 04:26

    سرور فروشها همچنان خوشحال HPدرصدر MT «@IDCTracker: #Server Market Revenues UP ۲٫۵٪ in Q۲ http://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS۲۵۰۶۰۶۱۴ http://t.co/LREVLWRQs۲»