• دیدار از تعاونی روستایی الزهرا(س) همزمان با روز جهانی زنان روستایی

  روستای مود خراسان جنوبی

  این تعاونی زمینه درآمد زایی ۶۰۰ بانو را در این روستا فراهم آورده است.

  #ruralwomenday

 • مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد - تهران   UNICTehran@

  1396/07/25 ساعت 17:16

  #FAO Celebrates Intl. Day of #Rural #Women in #Iran #RuralWomenDay https://goo.gl/i۲۹ByN https://t.co/۲btj۷EHvLH