• روزنامه فناوران اطلاعات   ITMen_News@

    1394/09/09 ساعت 23:00

    #لنوو و #Razor هم‌پیمان می‌شوند @lenovo and @Razer #Partner #Revolutionize #Gaming_Devices Launch IN ۲۰۱۶ http://www.razerzone.com/lenovo-razer-edition?utm_source=affiliates&utm_medium=CJ