• صبا حسینیون   sabaHosseiniun@

  1398/11/20 ساعت 10:35

  پیش فراخوان عمومی انتخاب شریک بخش خصوصی در پیاده سازی سامانه یکپارچه پایش اطلاعات کشور (پاک) #ppp #پاک #ITO. More info: http://Ito.gov.ir

 • مرکز مطالعات خلیج فارس   persiangulfpgsc@

  1397/10/25 ساعت 23:09

  🔴۱۰ کشور با بالاترین ضریب اسمی GDP و PPP ( شاخص سرانه قدرت خرید ) در سال ۲۰۳۰ http://www.persiangulfstudies.com #GDP #PPP https://t.co/b۲qshVsv۴N

 • صبا حسینیون   sabaHosseiniun@

  1398/11/20 ساعت 15:05

  پیش فراخوان عمومی انتخاب شریک بخش خصوصی در پیاده سازی سامانه یکپارچه پایش اطلاعات کشور (پاک) #ppp #پاک #ITO. More info: http://Ito.gov.ir

 • بهنام ولی‌ زاده   behnamvalizadeh@

  1398/05/17 ساعت 02:19

  حرکت به سوی #مشارکت_بخش_خصوصی_و_عمومی در اجرای پروژه‌ها در سازمان فناوری اطلاعات ایران و انجام پروژه‌ها به شکل #PPP بیشتر شده در حال بررسی اسناد به منظور انجام فراخوان #BOT یا #ROT برخی پروژه‌ها @soleymany @Ehsan۲۴۶۹۱۲۰۸ @amirnazemy