• دفتر نمایندگی فائو در جمهوری اسلامی ایران   FAOIran@

  1399/06/26 ساعت 18:23

  تخریب خاک‌های جهان حدود ۷۸ میلیارد تن کربن را وارد جو کره‌زمین کرده است. با این حال، خاک‌های سالم یکی از بزرگترین متحدین ما در برابر تغییرات اقلیمی هستند! اینجا بیشتر بخوانید👈 http://bit.ly/۲GGvj۱O #PlantHealth #سلامت_گیاه

 • دفتر نمایندگی فائو در جمهوری اسلامی ایران   FAOIran@

  1399/06/16 ساعت 17:58

  منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی به منظور داشتن کشاورزی پایدار وامنیت غذایی ضروری است. برای اطلاعات بیشتر در مورد منابع ژنتیکی گیاهی، از بخش اطلاعات جهانی و سیستم هشدار زودهنگام #فائو استفاده کنید👈 http://bit.ly/۳byxQXq #IYPH۲۰۲۰ #PlantHealth

 • دفتر نمایندگی فائو در جمهوری اسلامی ایران   FAOIran@

  1399/05/12 ساعت 20:33

  ❌نه غذایی ❌ نه هوای پاکیزه‌ای ❌نه زندگی‌ای اینکه چرا حفاظت از گیاهان به معنی حفاظت از زندگی است را اینجا ببینید👇 همچنین در این‌باره بیشتر بخوانید👈 http://bit.ly/۲CW۳p۰u #IYPH۲۰۲۰ #PlantHealth #سلامت_گیاه

 • دفتر نمایندگی فائو در جمهوری اسلامی ایران   FAOIran@

  1399/05/07 ساعت 19:34

  Pests and diseases destroy up to ۴۰٪ of food crops every year! Be careful when taking plants and plant products with you when you travel as they may spread plant pests and diseases! http://bit.ly/۳eCMqxI #PlantHealth #IYPH۲۰۲۰ https://t.co/tc۵zExKrM۷

 • دفتر نمایندگی فائو در جمهوری اسلامی ایران   FAOIran@

  1399/05/05 ساعت 17:50

  Plants make up ۸۰٪ of the food we eat! Keeping our plants healthy is vital for our #foodsecurity. We need to ensure that #planthealth is ensured beyond borders. More info👉 http://bit.ly/۳۶Ewk۳k https://t.co/JAmOaYg۶oL

 • دفتر نمایندگی فائو در جمهوری اسلامی ایران   FAOIran@

  1399/05/02 ساعت 19:28

  Destruction of natural habitats and ecosystems has left both plant life and human life exposed. Plants are our main source of food and nutrition, we need to protect them. More info👉 http://bit.ly/۳۶Ewk۳k #PlantHealth #IYPH۲۰۲۰ https://t.co/gRdcunqSzw

 • دفتر نمایندگی فائو در جمهوری اسلامی ایران   FAOIran@

  1399/04/12 ساعت 15:18

  آفات و بیماری‌های گیاهی هر ساله تا ۴۰ درصد محصولات غذایی را از بین می‌برند! هنگام جابه جایی گیاهان و محصولات گیاهی در سفر مراقب باشید زیرا ممکن است موجب گسترش آفات و بیماری‌های گیاهی شوند! http://bit.ly/۳eCMqxI #PlantHealth #IYPH۲۰۲۰ https://t.co/gZ۵uZ۱۷u۰o

 • دفتر نمایندگی فائو در جمهوری اسلامی ایران   FAOIran@

  1399/04/11 ساعت 15:18

  Do you have a garden? Be sure to take care of your plants and the environment by using environmentally friendly methods. Here is more on what you can do to protect #PlantHealth: http://bit.ly/۳eCMqxI #IYPH۲۰۲۰ https://t.co/GizTtaXAtK

 • دفتر نمایندگی فائو در جمهوری اسلامی ایران   FAOIran@

  1399/04/09 ساعت 21:04

  «نژاد گرمسیری ۴»یک عامل بیماری‌زا گیاهی بدخیم است که می‌تواند باعث پژمردگی کامل و نابودی محصولات موز شود. 🍌🍌 دستور العمل #فائو در مورد جلوگیری از شیوع این بیماری در مناطق جدید را اینجا مطالعه کنید👈 http://bit.ly/۳ctFNfr #IYPH۲۰۲۰ #PlantHealth https://t.co/۲UYNYziLbN

 • دفتر نمایندگی فائو در جمهوری اسلامی ایران   FAOIran@

  1399/03/25 ساعت 15:19

  از بین رفتن زیستگاه‌های طبیعی و اکوسیستم‌ها، زندگی گیاهان و انسان‌ها را در معرض خطر قرار داده است. گیاهان منبع اصلی غذا و تغذیه‌ ما هستند. برای اطلاعات بیشتر👈 http://bit.ly/۳۶Ewk۳k #PlantHealth #ForNature https://t.co/ujnUJSUbyB

 • دفتر نمایندگی فائو در جمهوری اسلامی ایران   FAOIran@

  1399/07/20 ساعت 16:35

  ❌نه غذایی ❌نه هوای پاکیزه‌ای ❌نه زندگی‌ای اینکه چرا حفاظت از گیاهان به معنی حفاظت از زندگی است را اینجا ببینید👇 همچنین در این‌باره بیشتر بخوانید👈 http://bit.ly/۲CW۳p۰u #IYPH۲۰۲۰ #PlantHealth #سلامت_گیاه https://t.co/J۷۴۲jFziqg

 • دفتر نمایندگی فائو در جمهوری اسلامی ایران   FAOIran@

  1399/06/17 ساعت 17:22

  آیا درباره رویکردهای پایدار سلامت گیاهان و ضرورت آن‌ برای داشتن امنیت غذایی اطلاعی دارید؟ در وب‌سایت ما بیشتر بخوانید👈 http://bit.ly/۲F۶OBwB #سلامت_گیاه #PlantHealth #IYPH۲۰۲۰ https://t.co/W۰stppe۸Xb

 • دفتر نمایندگی فائو در جمهوری اسلامی ایران   FAOIran@

  1399/05/19 ساعت 20:32

  We have to protect the natural resources that help feed us. Check out our reading list on how we can safeguard #PlantHealth for a food secure 🌎👉🏼 http://bit.ly/۳۹jYjH۷ #IYPH۲۰۲۰ https://t.co/zmqDlVFkVq

 • دفتر نمایندگی فائو در جمهوری اسلامی ایران   FAOIran@

  1399/05/07 ساعت 19:34

  آفات و بیماری‌های گیاهی هر ساله تا ۴۰ درصد محصولات غذایی را از بین می‌برند! هنگام جابه‌جایی گیاهان و محصولات گیاهی در سفر مراقب باشید زیرا ممکن است موجب گسترش آفات و بیماری‌های گیاهی شوند! http://bit.ly/۳eCMqxI #PlantHealth #IYPH۲۰۲۰ https://t.co/mUuIoEnoK۰

 • دفتر نمایندگی فائو در جمهوری اسلامی ایران   FAOIran@

  1399/05/06 ساعت 20:13

  Do you have a garden? Be sure to take care of your plants and the environment by using environmentally friendly methods. Here is more on what you can do to protect #PlantHealth: http://bit.ly/۳eCMqxI #IYPH۲۰۲۰ https://t.co/tVTvrVZBRH

 • دفتر نمایندگی فائو در جمهوری اسلامی ایران   FAOIran@

  1399/05/02 ساعت 19:28

  از بین رفتن زیستگاه‌های طبیعی و اکوسیستم‌ها، زندگی گیاهان و انسان‌ها را در معرض خطر قرار داده است. گیاهان منبع اصلی غذا و تغذیه‌ ما هستند. برای اطلاعات بیشتر👈 http://bit.ly/۳۶Ewk۳k #PlantHealth #IYPH۲۰۲۰ https://t.co/TgDnuBis۱J

 • دفتر نمایندگی فائو در جمهوری اسلامی ایران   FAOIran@

  1399/04/22 ساعت 18:29

  Protecting plant health can help end hunger, reduce poverty, protect the environment and boost economic development.🌱🌱 Check out our key publications on #PlantHealth👉 http://bit.ly/۲MklKW۰ #IYPH۲۰۲۰ https://t.co/z۶qFjbdW۴e

 • دفتر نمایندگی فائو در جمهوری اسلامی ایران   FAOIran@

  1399/04/12 ساعت 15:18

  Pests and diseases destroy up to ۴۰٪ of food crops every year! Be careful when taking plants and plant products with you when you travel as they may spread plant pests and diseases! http://bit.ly/۳eCMqxI #PlantHealth #IYPH۲۰۲۰ https://t.co/JqjRvXU۰Zf

 • دفتر نمایندگی فائو در جمهوری اسلامی ایران   FAOIran@

  1399/04/10 ساعت 15:15

  Plants make up ۸۰٪ of the food we eat! Keeping our plants healthy is vital for our #foodsecurity. We need to ensure that #planthealth is ensured beyond borders. More info👉 http://bit.ly/۳۶Ewk۳k https://t.co/۱Hy۳۵tvRsB

 • دفتر نمایندگی فائو در جمهوری اسلامی ایران   FAOIran@

  1399/04/09 ساعت 21:03

  Tropical race ۴ is a highly virulent plant pathogen that can result in complete wilting and death of banana crops if not contained. 🍌🍌 This @FAO guide provides guidance on preventing the spread of the disease into new areas👉 http://bit.ly/۳ctFNfr #IYPH۲۰۲۰ #PlantHealth https://t.co/p۳OC۳dSwU۳

 • دفتر نمایندگی فائو در جمهوری اسلامی ایران   FAOIran@

  1399/03/25 ساعت 15:17

  Destruction of natural habitats and ecosystems has left both plant life and human life exposed. Plants are our main source of food and nutrition, we need to protect them. More info👉 http://bit.ly/۳۶Ewk۳k #PlantHealth #ForNature https://t.co/WAp۶A۷lRMh