• دلار ۶۲۰۰تومانی به جای ۴۲۰۰تومانی؟
      سایت مشهور #oanda که در یکی دو سال اخیر نرخ برابری دلار/ریال را بر اساس نرخ رسمی معادل ۴۲۰۰تومان اعلام می‌کرد، از دیروز این نرخ را به حدود ۶۲۰۰تومان افزایش داده. هنوز در نرخ اعلامی بانک مرکزی تغییری ایجاد نشده، ولی بعید نیست به‌زودی بشود.