• صندوق جمعیت ملل متحد   UNFPA_IRAN@

  1400/02/16 ساعت 21:58

  زهرا محمدخانی، مامایی با ۵۰ سال سابقه کار است!
  او در مورد تعهد ماماها برای خدمت به مادران، در طی همه‌گیری #کووید۱۹ صحبت می‌کند

  Zahra Mohammadkhani has been a #midwife for ۵۰ years!
  She talks about #midwives' commitment to serving mothers and babies during the #Covid۱۹ pandemic:

 • صندوق جمعیت ملل متحد   UNFPA_IRAN@

  1400/02/15 ساعت 16:26

  خانم مومن زاده، دانشجوی مامایی، از انگیزه هایش برای #ماما شدن، و آینده #مامائی در ایران میگوید

  Fatemeh Momenzadeh, a graduate student, talks about her motivations for becoming a #midwife and the future of #midwifery in #Iran.
  #IDM۲۰۲۱ @UNFPA @UNFPAasia
  @UN_Iran
  @world_midwives

 • صندوق جمعیت ملل متحد   UNFPA_IRAN@

  1398/01/26 ساعت 19:11

  The beautiful scene of a graduated #midwife 🎓hugging her own baby🤱🏻 in the Graduation Ceremony of #Afghan midwifery students, yesterday.☺️🧡 ——————————— تصویری زیبا از یک دانشجوی خانم فارغ‌التحصیل #مامایی 🎓و نوزادش🤱🏻در مراسم دیروز فارغ‌التحصیلی دانشجویان مامایی #افغان ☺️🧡