• برنامه جهانی غذا   WFPIran@

  1398/04/30 ساعت 16:11

  Vacancy Notice Number: WFP-IRN-۲۰۱۹-۰۰۲ Title: «Programme Officer- #Livelihood» Level: SSA۸ (Equivalent to SC۸) Duty station: #Tehran, #Iran Duration: Initially ۶ months with possibility of extension Deadline for application: ۳۱ July ۲۰۱۹ Please visit: http://fa۱.wfp.org https://t.co/ukitDnmCh۱

 • برنامه جهانی غذا   WFPIran@

  1398/09/07 ساعت 16:56

  With the aim of empowering #refugees, a #livelihood component targeting #women and men with handicraft skills was launched and in line w/ that #WFP Iran is currently providing tailoring equipment in ۷ settlements: Dalaki, Jahrom, Sarvestan, Songhor, Rafsanjan, Bardsir and Semnan.

 • مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد - تهران   UNICTehran@

  1394/11/14 ساعت 13:41

  #Wetlands for Our Future: Sustainable #Livelihood http://goo.gl/MnyJzi https://t.co/G۴RkKbkJZ۸