• مرکز مطالعات خلیج فارس   persiangulfpgsc@

    1397/07/07 ساعت 16:28

    مردم کدام کشورها با ۲ زبان آشنایی دارند و چند درصد؟ ۹۹٪ لوکزامبورک ۹۷٪ لیتوانی ۹۵٪ لتونی ۹۴٪ دانمارک ۹۲٪ اسلوانی ۹۲٪ سوئد ۸۹٪ مالت ۸۶٪ استونی #languages

  • مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد - تهران   UNICTehran@

    1393/11/20 ساعت 16:00

    «Many #Languages, One World», UN Academic Impact Student #Essay #Contest: http://bit.ly/۱zAfoWr http://t.co/Wde۷GQ۸OZE