• سید محمد مرندی   s_m_marandi@

  1400/07/01 ساعت 22:55

  I had the opportunity to remind viewers that western regimes use illegal sanctions to impose hunger & misery upon innocent civilians across the globe.

  I also had the chance to remind viewers that #julianassange continues to be held & tortured as a political prisoner in the UK.

 • مرکز مطالعات خلیج فارس   persiangulfpgsc@

  1398/02/05 ساعت 01:53

  🔴 آخرین وضعیت جولیان آسانژ؛ ویکیلیکس: ما تأیید می‌کنیم که جولیان آسانژ دسترسی به وکلایش دارد، اکنون با آنها به طور منظم صحبت می‌کند و در روزهای آتی دیدار شخصی خواهد داشت. #JulianAssange #Assange #WikiLeaks @wikileaks

 • مرکز مطالعات خلیج فارس   persiangulfpgsc@

  1397/08/08 ساعت 15:13

  جولیان #آسانژ مدیر وبسایت افشاگر #WikiLeaks که از سال ۲۰۱۲ به سفارت اکوادور پناهنده شده بود در جدیدترین اظهار نظر اعلام نمود که دولت اکوادور قصد دارد تا پناهندگی وی را لغو کرده و او را به ایالات متحده تحویل دهد! #JulianAssange

 • سید محمد مرندی   s_m_marandi@

  1400/08/01 ساعت 09:10

  #julianassange is a political prisoner and he's being tortured in the hope that he will die.

  The fate of #Assange shows that the western empire has now turned against its own people.

 • سید محمد مرندی   s_m_marandi@

  1400/06/03 ساعت 21:28

  Western regimes are in no position to talk about human rights or prisons

  The US incarceration rate reveals systematic racism

  The #julianassange case reveals western regimes collectively conspiring to crush a political prisoner

  Then there is Jeffrey Epstein's suicide/murder …

 • مرکز مطالعات خلیج فارس   persiangulfpgsc@

  1398/01/26 ساعت 21:48

  🔴آینده تاریک آسانژ؛ قطورتر شدن پرونده جولیان آسانژ بنیانگذار وبسایت افشاگر #WikiLeaks پس از دستگیری وی بوسیله پلیس لندن اکتشاف تاریخ طولانی یهودی ستیزی آسانز توسط هاآرتص !رابطه با انکارکنندگان هولوکاست …گذشته‌ی توام با تنفر از یهودیان #JulianAssange

 • محمد فراهانی   FarahaniReports@

  1393/05/27 ساعت 18:02

  #JulianAssange leaving Ecuadorian embassy «soon»: