• حضور رایزن اقتصادی سفارت انگلستان در یک تفاهم نفتی با شرکت پایانه‌های نفتی در نمایشگاه نفت تهران، فردای شبی که ترامپ از برجام خارج‌شد و تحریم‌ها را برگرداند. #irandeal