• روزنامه فناوران اطلاعات   ITMen_News@

    1394/12/10 ساعت 22:48

    پیش خرید #HoloLens سه هزاردلاری آغاز شد @HoloLens #Development #Edition $۳۰۰۰ #US #Canada https://www.microsoft.com/microsoft-hololens/en-us/development-edition https://t.co/nfEvDO۷a۴v

  • روزنامه فناوران اطلاعات   ITMen_News@

    1394/08/29 ساعت 22:21

    #میکروسافت و #ولوو همکار می‌شوند همکاری در زمینه #HoloLens برای ماشین‌های خودران #Microsoft #Volvo #TeamsUp #HoloLens #Self_Driving_Cars