• سازمان توسعه صنعتی ملل متحد- یونیدو   unidoiran@

      1398/07/23 ساعت 17:27

      هجدهمین کنفرانس عمومی سازمان یونیدو امسال در تاریخ ٣ تا ٧ نوامبر در شهر ابوظبی امارات متحده برگزار میشود. محورهای اصلی کنفرانس امسال عبارتند از: جنسیت، اقتصاد بدون پسماند، جوانان و کارآفرینی، پارکهای صنعتی، انرژیهای پایدار. #unido #unidoiran #generalconferece