• حسین کازرونی   kazeruni@

    1397/10/29 ساعت 07:30

    فعالان حقوق بشر در انگلستان تصویر اعتراضی خود به بازداشت غیر قانونی #مرضیه_هاشمی را روی ساختمان BBC در لندن نمایش دادند و به سکوت رسانه‌ها نسبت به این خبرنگار اعتراض کردند #freemarziehashemi