• امیر ناظمی   amirnazemy@

  1397/06/23 ساعت 01:10

  هوتن نجات یه شاعر بود دهه ۵۰، یه شعر داشت با این مطلع: "سکوت در دریا جاودانه می‌زیست. این دریا که با همه وصلت کرده چگونه خاطره‌ی همه‌ی تصویرها را نگهدار است؟" از اثرات اقامت شبانه در ساحل انزلی #فریلند #freeland_day

 • ماهنامه پیوست   Peivast@

  1397/06/22 ساعت 16:29

  ناظمی: فریلنسرها نیاز به روابط و مهارت ‌های اجتماعی و مهارت کارگروهی دارند برخلاف اینکه برخی برای‌ گریز از کارگروهی فریلنسر می‌شوند. @freelanday #freeland_day #فریلند @amirnazemy

 • ماهنامه پیوست   Peivast@

  1397/06/22 ساعت 16:16

  امیرناظمی با اشاره به کتاب« خیزش طبقه خلاق» گفت: خلاقیت اصلی‌ترین منبع درآمد است فلوریدا نویسنده این کتاب معتقد است خلاقیت سه رکن دارد؛ فناوری(تکنولوژی)، هوش( تلنت) و روامداری(تولرانس) @freelanday #freeland_day #فریلند @amirnazemy

 • ماهنامه پیوست   Peivast@

  1397/06/22 ساعت 15:56

  امیر ناظمی عضو هیات عامل سازمان فناوری اطلاعات: فریلنسر از بعد اجتماعی نیز قابل بررسی است که طبق یک تحقیق ۴۰ درصد دلیل فریلنسر بودن را رشد شخصی دانسته اند @amirnazemy @freelanday #freeland_day #فریلند

 • ماهنامه پیوست   Peivast@

  1397/06/22 ساعت 14:35

  اثنی عشری‌ رئیس سازمان نظام‌صنفی کشور در همایش فریلنسینگ در حال سخنرانی است. @Freeland #freeland_day #فریلند @tehrannsr

 • امیر ناظمی   amirnazemy@

  1397/06/23 ساعت 19:37

  من و دو دوست خفنم! کاش خفن بودی هم مسری بود @jadi @ArashBarahmand #freeland_day

 • ماهنامه پیوست   Peivast@

  1397/06/22 ساعت 16:37

  ناظمی عضوهیات عامل سازمان فناوری اطلاعات نتیجه گرفت: فریلنسینگ یک مسئله اجتماعی است نه یک‌ موضوع فردی. در بستر اجتماع و فرهنگ نیاز به روامداری دارد @freelanday #freeland_day #فریلند @amirnazemy

 • ماهنامه پیوست   Peivast@

  1397/06/22 ساعت 16:19

  ناظمی: فریلنسرها در‌ محیط‌ها یا جوامعی یا فرهنگ‌هایی که روامداری (تولرانس) بیشتری دارند امکان رشد بیشتری پیدا می‌کنند. #freeland_day #فریلند @freelanday @amirnazemy

 • ماهنامه پیوست   Peivast@

  1397/06/22 ساعت 16:11

  امیر ناظمی عضو هیات عامل سازمان فناوری اطلاعات: هرچقدر یک‌کشور توسعه یافته‌تر باشد هرچقدر تعداد شخصیت حقوقی اش یعنی شرکتها افزایش یابد و به همان‌ نسبت تعداد فریلنسرها نیز افزایش می‌یابد @freelanday @amirnazemy #freeland_day #فریلند

 • ماهنامه پیوست   Peivast@

  1397/06/22 ساعت 15:43

  اثنی عشری: از فریلنسرها خواست با مشارکت سازمان نظام صنفی در افزایش زنجیره ارزش اکوسیستم فناوری اطلاعات همکاری کنند @freelanday #freeland_day #فریلند @tehrannsr @BahramAsnaashar