• روزنامه فناوران اطلاعات   ITMen_News@

    1394/12/19 ساعت 23:15

    سریع‌ترین #SSD در اختیار @Seagate است ۱۰گیگ بر ثانیه #Fastest #SingleSolidStateDrive ۱۰GB/s http://www.seagate.com/about-seagate/news/seagate-demonstrates-fastest-ever-ssd-flash-drive-pr/ https://t.co/۰vGtnA۵kc۹

  • روزنامه فناوران اطلاعات   ITMen_News@

    1394/11/24 ساعت 23:19

    سرعت این #پهباد ۲۰ m/s است #Fastest #Quadcopter #Drone #DARPA #FastLightweightAutonomy #FLA https://youtu.be/LaXc-jmN۸۹U https://t.co/jM۲۶۴yZWMM