• سرورهای The Division در نخستین روز عرضه بازی از کار افتادند #Division http://digiato.com?p=۱۱۲۴۷۶ https://t.co/QjmmP۳mBBY