• مرکز مطالعات خلیج فارس   persiangulfpgsc@

  1398/06/07 ساعت 17:45

  🔴برزیل بدترین کشور در زمینه جنگلزدایی در طی یک دهه اخیر است ارقام به کیلومتر مربع می‌باشد. http://persiangulfstudies.com #Brazil #Deforestation #Bolsonaro https://t.co/BUcYg۲kA۴f

 • مرکز مطالعات خلیج فارس   persiangulfpgsc@

  1398/04/22 ساعت 09:08

  برزیل بدترین کشور در زمینه جنگلزدایی در طی یک دهه اخیر است

  ارقام به کیلومتر مربع می‌باشد.

  http://persiangulfstudies.com
  #deforestation #Brazil
  #جنگلزدایی