• مرکز مطالعات خلیج فارس   persiangulfpgsc@

  1398/05/07 ساعت 21:12

  🔴بدهی‌های آمریکا تحت دولت کدام رئیس‌جمهور افزایش بیشتری داشته اوباما با ۸/۵۹ تریلیون دلار بیشترین بدهی ملی را به آمریکا تحمیل کرده است. http://persiangulfstudies.com #USA #Debt https://t.co/۴SYAURkTio

 • مرکز مطالعات خلیج فارس   persiangulfpgsc@

  1398/04/08 ساعت 23:58

  🔴چارتی از بدهی آمریکا به کشورهای مختلف جهان http://persiangulfstudies.com #USA #Debt https://t.co/Uf۱s۷WTCdz

 • مصطفی نقی پورفر   Naghipourfar@

  1396/11/30 ساعت 21:56

  $۶۳ Trillion world total debt! #UnitedNations of #Debt! Percentage of World debt by country! Debt as a percentage of #GDP! میزان بدهیهای کشورهای مختلف جهان بر حسب تولید ناخالص جهان و تولید ناخالص ملی!! source: http://www.visualcapitalist.com/۶۳-trillion-world-debt-one-visualization/?utm_source=linkedIn&utm_medium=social&utm_campaign=SocialWarfare https://t.co/sxfgRuUxRK

 • اندیشکده تبیین   tabyincenter@

  1396/06/22 ساعت 10:30

  نمودار نسبت #بدهی ملی #آمریکا و #GDP در دوره‌های مختلف از ۱۹۸۰ به بعد

  #debt