• محمد جعفر نعناکار   mjnanakar@

      1398/04/12 ساعت 12:17

      به ابتکار @meshkatasadi و حمایت @amirnazemy شیوه‌نامه #عدم_تبعیض و مقابله با آزار و اذیت، جهت اجرا ابلاغ شد، ایضا نسخه #copyleft آن در http://ito.gov.ir قرار گرفت، این یک گام برای ساخت #آینده_روشن از منظر توسعه اجتماعی است که همراهی شما ایجاد و ایجاب آن را تضمین خواهد نمود.