• روزنامه فناوران اطلاعات   ITMen_News@

      1396/08/24 ساعت 21:39

      #اپل شروع کرد #مایکروسافت هیچ کاری نکرد گزارش @amnesty از شروع فعالیت #apple برای مسیریابی #کبالت مصرفی در قطعات الکترونیکی و بی‌تفاوتی #microsoft و دیگر سازندگان وسایل الکترونیکی در کشورهای دارای #cobalt از کودکان کار برای استخراج این فلز استفاده می‌شود