• بزرگمهر حسین پور   Bozorgmehr_h@

   1398/05/20 ساعت 16:35

   .
   اگر زیاد نگاه می‌کنی … زیاد نگاه کردنت را …
   اگر زیاد می‌خوری، زیاد خوردنت را قربانی کن! اگر غلط زیادی می‌کنی‌ … غلط زیادی کردنت را قربانی کن! اگر می‌خواهی یک اتفاق خوب با کشتن یک گوسفند برایت بیافتد … دنبال آن گوسفند درون خودت بگرد!

   #caricatoon #bozorgmehrhosseinpour