• بزرگمهر حسین پور   Bozorgmehr_h@

      1398/05/20 ساعت 16:35

      . اگر زیاد نگاه می‌کنی … زیاد نگاه کردنت را … اگر زیاد می‌خوری، زیاد خوردنت را قربانی کن! اگر غلط زیادی می‌کنی‌ … غلط زیادی کردنت را قربانی کن! اگر می‌خواهی یک اتفاق خوب با کشتن یک گوسفند برایت بیافتد … دنبال آن گوسفند درون خودت بگرد! #caricatoon #bozorgmehrhosseinpour