• بزرگمهر حسین پور   Bozorgmehr_h@

    1398/05/20 ساعت 16:35

    .
    اگر زیاد نگاه می‌کنی … زیاد نگاه کردنت را …
    اگر زیاد می‌خوری، زیاد خوردنت را قربانی کن! اگر غلط زیادی می‌کنی‌ … غلط زیادی کردنت را قربانی کن! اگر می‌خواهی یک اتفاق خوب با کشتن یک گوسفند برایت بیافتد … دنبال آن گوسفند درون خودت بگرد!

    #caricatoon #bozorgmehrhosseinpour