• حمید رضا میرزاده   HRMirzadeh@

  1399/11/04 ساعت 19:29

  برای آنها که ممکن است ندانند:
  شنگ با نام علمی Lutra lutra یک گوشتخوار از خانواده راسوهاست که معمولا در حاشیه رودخانه‌های آب شیرین زندگی می‌کند.
  #شنگ #تنوع_زیستی #biodiversity

 • حمید رضا میرزاده   HRMirzadeh@

  1399/09/17 ساعت 21:15

  سرگرمی قرنطینه‌ای!
  این حشره، #مگس_میوه_مدیترانه_ای با نام علمی Ceratitis capitata است. دیروز مهمان ما بود با آن طرح عجیب بال‌ها و رنگ‌بندی بدن و چشم‌ها

  #تنوع_زیستی #biodiversity

 • برنامه توسعه سازمان ملل متحد   UNDPIran@

  1399/07/15 ساعت 17:17

  ۱/۲ #LakeUrmia restoration efforts in the intervention areas involving local communities in sustainable #agriculture & #biodiversity conservation has resulted in: • ۳۵٪ water saving for irrigation • ۴۰٪ decrease in use of chemical fertilizers & pesticides • Better crop yields

 • دفتر نمایندگی فائو در جمهوری اسلامی ایران   FAOIran@

  1399/05/13 ساعت 21:03

  Once we lose a species we have lost it forever! Our bees and other #pollinators are dying. Without them, we wouldn't have ۷۵٪ of the 🌎 food! We need to protect our pollinators to preserve our #biodiversity and secure our future of food. #Biodiversity۲۰۲۰

 • دفتر نمایندگی فائو در جمهوری اسلامی ایران   FAOIran@

  1399/04/01 ساعت 15:47

  Balancing conservation and the #sustainable use of #forest #biodiversity is critical – and possible. Learn more👉 http://bit.ly/۲KUo۶by #SOFO۲۰۲۰ https://t.co/۱Dkso۰HUlx

 • دفتر نمایندگی فائو در جمهوری اسلامی ایران   FAOIran@

  1399/03/08 ساعت 18:46

  Did you know pulses can increase #biodiversity? But how? Watch to find out👇 آیا می‌دانستید حبوبات موجب افزایش تنوع زیستی می‌شوند؟ اما چگونه؟ برای پی بردن به جواب، ویدئو را تماشا کنید👇

 • دفتر نمایندگی فائو در جمهوری اسلامی ایران   FAOIran@

  1399/03/07 ساعت 16:51

  Forest ecosystems play a key role in safeguarding the 🌎’s #biodiversity. Downloads here The State of the World’s Forests ۲۰۲۰👉🏼 http://bit.ly/۲WRBTrS #SOFO۲۰۲۰ https://t.co/۹۸sy۷tqtXd

 • دفتر نمایندگی فائو در جمهوری اسلامی ایران   FAOIran@

  1399/02/30 ساعت 20:40

  Maintaining #biodiversity is important for producing nutritious food, improving rural livelihoods and enhancing the resilience of people and communities. Learn more👉 http://bit.ly/۳cwsJGK #BiodiversityDay #BiodiversityWeek https://t.co/۱AYelg۱hLS

 • دفتر نمایندگی فائو در جمهوری اسلامی ایران   FAOIran@

  1399/02/29 ساعت 19:07

  The air we breathe, the water we drink and the food we eat all rely on biodiversity. Our #FutureofFood depends on it. But, what is #biodiversity? 👉 http://bit.ly/۳cwsJGK #BiodiversityDay https://t.co/۵Qav۵zjs۰U

 • مسعود زمانی   Masoud_Zamani@

  1398/10/03 ساعت 01:47

  با شرمندگی بابت تاخیر در انتشار این قسمت، دو روز قبل از قطعی اینترنت بصورت زنده در کافه خرد ضبط کردیم ولی بخاطر وقایع بعدش واقعا حال خوبی نداشتیم … بنظرم محتوای خوبی شده‌، یک بحث خوب فیزیکی کردم و در دفاع از مظلومیت! #انگلها کلی بحث جالب بوجود آمد. #تنوع_زیستی #biodiversity

 • سازمان ملل متحد در ایران   UN_Iran@

  1398/03/21 ساعت 16:03

  The air we breathe, the water we drink and the food we eat all rely on #biodiversity. Our #FutureofFood depends on it. #ZeroHunger

 • حمید رضا میرزاده   HRMirzadeh@

  1397/10/23 ساعت 19:35

  «دهان‌قورباغه‌ای سیلان» یا ceylon frogmouth با نام علمی Batrachostomus moniliger
  یکی از بامزه‌ترین قیافه‌ها در #پرندگان

  One of the funniest faces in #birds world!

  #biodiversity #تنوع_زیستی

 • حمید رضا میرزاده   HRMirzadeh@

  1397/03/23 ساعت 00:55

  توی پست قبلی صحبت از سرندیپیتی و دست داشتن احتمالی طراحان شخصیت‌های انیمیشن در #تکامل شد، این را هم ببینید. «اختاپوس دامبو» با نام علمی Cirroteuthis umbellata هم دست کمی از «دیک دیک» ندارد. #تنوع_زیستی #biodiversity

 • برنامه توسعه سازمان ملل متحد   UNDPIran@

  1397/02/20 ساعت 15:45

  Conservation of #Biodiversity in the Caspian Hyrcanian Forest Landscape Project aims to conserve biodiversity in key landscapes within the eco-region: https://goo.gl/hSWToU https://t.co/XG۸yfw۱AE۱

 • دفتر نمایندگی فائو در جمهوری اسلامی ایران   FAOIran@

  1396/03/02 ساعت 18:18

  Forests cover٪۳۱ of global land area, shelter٪۱۸ of the world’s population and contain over ٪۸۰ of the terrestrial #biodiversity. #SDG۱۷

 • برنامه توسعه سازمان ملل متحد   UNDPIran@

  1395/06/09 ساعت 23:12

  .@UNDP Resident Rep. @GaryLewisUN: «#biodiversity loss is one of #Iran’s top five main #environment-al challenges» http://goo.gl/aJSQBG

 • دفتر نمایندگی فائو در جمهوری اسلامی ایران   FAOIran@

  1393/11/07 ساعت 22:33

  Plant genetic resources for food & agriculture provide biological basis for agricultural production and world #foodsecurity. #Biodiversity

 • برنامه توسعه سازمان ملل متحد   UNDPIran@

  1400/03/02 ساعت 20:35

  Without #nature, there is no future.

  From the foods we eat and the air we breathe to the water we drink, it all comes from nature, which underpins the #GlobalGoals.

  This #BiodiversityDay, let’s act #ForNature together and safeguard the #biodiversity around us.

 • سازمان ملل متحد در ایران   UN_Iran@

  1399/09/25 ساعت 14:35

  The Anthropocene, or the Age of Humans, is an unprecedented turning point in our planet’s history. Our actions don’t just impact the #ClimateChange but life-sustaining planetary cycles & #biodiversity. Stay tuned for the launch of #UNDP #HDR۲۰۲۰ on ۱۵ Dec: http://bit.ly/۳۳MNRq۱

 • حمید رضا میرزاده   HRMirzadeh@

  1399/09/04 ساعت 10:26

  پرستوی دریایی اینکا (prouvian inca tern) هستند ایشون با سبیلی شبیه #سالوادور_دالی

  Photo by: tim flach
  #تنوع_زیستی #biodiversity

 • دفتر نمایندگی فائو در جمهوری اسلامی ایران   FAOIran@

  1399/05/16 ساعت 16:02

  Livestock production is one of the few sectors with not only negative but also positive impacts on biodiversity. Checkout new @FAO guidelines on assessing the impacts of #livestock production on wild #biodiversity 👉 http://bit.ly/۳۹WaHgF #Biodiversity۲۰۲۰ https://t.co/yrEOEvJihO

 • دفتر نمایندگی فائو در جمهوری اسلامی ایران   FAOIran@

  1399/05/08 ساعت 19:24

  Agricultural biodiversity is vital for coping with a changing climate and securing our future of food. 🍎🍐🥕🍉🌽 ۵ benefits of agricultural #biodiversity👇 #Biodiversity۲۰۲۰

 • دفتر نمایندگی فائو در جمهوری اسلامی ایران   FAOIran@

  1399/03/26 ساعت 15:21

  The State of the World's Forests ۲۰۲۰ shows that the conservation of the world's #biodiversity is utterly dependent on the way in which we interact with and use the world's forests. Read #SOFO۲۰۲۰ here👉 http://bit.ly/۲TEf۶xN https://t.co/CE۷HfcSgXq

 • دفتر نمایندگی فائو در جمهوری اسلامی ایران   FAOIran@

  1399/03/07 ساعت 18:20

  Did you know? 🌳🌲🌴Forests provide habitats for ۸۰٪ of amphibian species, ۷۵٪ of bird species and ۶۸٪ of mammal species. 🐞🐦🐒 More facts on #forests & #biodiversity👉 http://bit.ly/۳۶qFoce #SOFO۲۰۲۰ https://t.co/pigZVrLxjH

 • دفتر نمایندگی فائو در جمهوری اسلامی ایران   FAOIran@

  1399/03/02 ساعت 13:41

  Agricultural biodiversity is vital for coping with a changing climate and securing our future of food. 🥕🍊🍎🍅🍒🥔 ۵ benefits of agricultural #biodiversity 👇 #BiodiversityDay #FutureofFood

 • دفتر نمایندگی فائو در جمهوری اسلامی ایران   FAOIran@

  1399/02/29 ساعت 19:11

  هوایی که تنفس می‌کنیم، آبی که می‌نوشیم و غذایی که می‌خوریم همگی به تنوع زیستی وابسته‌اند. آینده غذایی ما به آن وابسته است. اما تنوع زیستی چیست؟ این جا بخوانید👈 http://bit.ly/۳cwsJGK #biodiversity #BiodiversityDay https://t.co/A۳XGdn۷l۴v

 • دفتر نمایندگی فائو در جمهوری اسلامی ایران   FAOIran@

  1399/02/17 ساعت 20:00

  #Biodiversity reveals the treasures all around us How local varieties can support nutrition and food security👉 http://bit.ly/۲wvbRjJ https://t.co/۵ssEM۳frjY

 • دفتر نمایندگی فائو در جمهوری اسلامی ایران   FAOIran@

  1398/04/27 ساعت 16:17

  سخرانی دکتر محمد حسین عمادی، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی #ایران در #فائو درباره اهمیت #تنوع_زیستی در نشست دفتر منطقه‌ای فائو در آسیا و اقیانوسیه. ویدیو این سخنرانی را می‌توانید از طریق لینک زیر مشاهده کنید: https://bit.ly/۳۲sW۸gx #ZeroHunger #biodiversity

 • سازمان ملل متحد در ایران   UN_Iran@

  1397/12/05 ساعت 20:30

  With the #biodiversity of #plants cultivated for #food shrinking, the global population’s #health, livelihoods and #environment are under severe threat - @FAO warns: https://goo.gl/M۸vBgc https://t.co/aCXA۹FvG۳e

 • حمید رضا میرزاده   HRMirzadeh@

  1397/03/21 ساعت 23:56

  این یک «دیک دیک» (Dik Dik) نر در پارک ملی اتوشا در #نامیبیا است. هر جور حساب می‌کنم، یک سری طراح شخصیت انیمیشن در #تکامل نقش دارند! عکس از: Lisle Gwynn #Biodiversity #تنوع_زیستی

 • حمید رضا میرزاده   HRMirzadeh@

  1396/03/20 ساعت 23:04

  «A #KillerWhale has been recorded in #PersianGulf» says locals. #IRAN #WildLife #biodiversity https://twitter.com/HRMirzadeh/status/۸۷۳۵۴۰۴۰۶۱۹۷۳۱۳۵۴۰

 • سازمان ملل متحد در ایران   UN_Iran@

  1395/12/08 ساعت 14:08

  .@ErikSolheim: «Shortage of #water, sand and dust storms, loss of #biodiversity are some of the environmental challenges #Iran is facing»

 • دفتر نمایندگی فائو در جمهوری اسلامی ایران   FAOIran@

  1393/11/08 ساعت 19:23

  #UNFAO Calls for Strengthening of Agricultural Biodiversity in Iran. #Biodiversity Read more: http://www.fao.org/iran/news/detail-events/en/c/۲۷۵۹۸۳/