• دفتر نمایندگی فائو در جمهوری اسلامی ایران   FAOIran@

  1399/04/01 ساعت 21:17

  آیا به این فکر کرده‌اید که الگوهای غذا خوردن‌مان در دهه‌های اخیر چه تغییراتی کرده است و اینکه این روز‌ها مصرف #ماهی ‌در وعده‌های غذایی‌مان نسبت به گذشته چقدر افزایش یافته است؟ اطلاعات بیشتر👈 http://bit.ly/۲VkR۱۰۳ #fisheries #aquaculture #SOFIA۲۰۲۰ https://t.co/Bqra۷۵a۴c۹

 • دفتر نمایندگی فائو در جمهوری اسلامی ایران   FAOIran@

  1399/03/22 ساعت 21:31

  #DYK the newest figures for #employment in the #fisheries & #aquaculture sectors? Read more here👉 http://bit.ly/۳۰s۰d۶۲ #SOFIA۲۰۲۰ https://t.co/RngI۰OnkAk

 • دفتر نمایندگی فائو در جمهوری اسلامی ایران   FAOIran@

  1399/03/22 ساعت 20:03

  نقش #زنان در #شیلات و #آبزی‌پروری کم‌پیدا یا غیر رسمی است. درباره اشتغال زنان در این بخش اینجا بخوانید👈 http://bit.ly/۲XP۱۹jj #SOFIA۲۰۲۰ #Fisheries #aquaculture https://t.co/۱fKwgABHcV

 • دفتر نمایندگی فائو در جمهوری اسلامی ایران   FAOIran@

  1399/04/18 ساعت 20:50

  More needs to be done to ensure #fisheries and #aquaculture are sustainable. Failure to implement adequate measures threaten the contribution of the sector to food security and livelihoods. Learn more👉 http://bit.ly/۳hWhxWU #SOFIA۲۰۲۰ https://t.co/aCQkQVjapr

 • دفتر نمایندگی فائو در جمهوری اسلامی ایران   FAOIran@

  1399/04/01 ساعت 21:17

  Now may be a good time to reflect on how our eating patterns have shifted in recent decades, and how much more #fish we are consuming today than in the recent past. Learn more here👉 http://bit.ly/۲VkR۱۰۳ #fisheries #aquaculture #SOFIA۲۰۲۰ https://t.co/QcssG۰IWgG

 • دفتر نمایندگی فائو در جمهوری اسلامی ایران   FAOIran@

  1399/03/22 ساعت 21:11

  The world's appetite for #fish shows no sign of slowing. 🎣🐟 Read more about contribution of capture #fisheries vs #aquaculture to human consumption here👉 http://bit.ly/۲Uoeblv #SOFIA۲۰۲۰ https://t.co/jF۰۶OXbn۰x

 • دفتر نمایندگی فائو در جمهوری اسلامی ایران   FAOIran@

  1399/03/22 ساعت 19:57

  Women's role in #fisheries and #aquaculture is «invisible» or informal. Learn about #women's employment in this sector here👉 http://bit.ly/۲XP۱۹jj #SOFIA۲۰۲۰ https://t.co/C۰j۱iTP۸۸Q