• صندوق جمعیت ملل متحد   UNFPA_IRAN@

  1400/05/21 ساعت 18:50

  On the #InternationalYouthDay, we emphasize that employment is critical to youth development and autonomy, and food systems are key and necessary to provide children and young people with diets that are nutritious, safe, affordable and sustainable.
  #YouthDay #YouthDay۲۰۲۱ #UNFPA

 • دفتر نمایندگی فائو در جمهوری اسلامی ایران   FAOIran@

  1400/05/21 ساعت 10:59

  روز جهانی جوانان مبارک! جوانان حال و آینده ما هستند. آینده مواد غذایی و کره‌زمین. ما باید از استعداد، تدبیر، اشتیاق، خلاقیت و نوآوری آنها بهره ببریم تا نظام‌های کشاورزی-غذایی خود را تغییر داده و به آینده‌ای پایدار برای همه دست پیدا کنیم.
  #YouthDay