• صندوق جمعیت ملل متحد   UNFPA_IRAN@

  1400/04/20 ساعت 20:55

  بیستم تیرماه، روز جهانی جمعیت است.
  در این روز، یادآور می‌شویم که سلامت باروری در اولویت قرار دارد، حتی در دوران کووید۱۹.
  نازنین زهبری، برای ما از تجربه بارداری و زایمان خودش در دوران کووید۱۹ میگوید.
  #WorldPopulationDay۲۰۲۱
  #WorldPopulationDay@UN_Iran@UNFPAasia@UNFPA#UNFPA