• صندوق جمعیت ملل متحد   UNFPA_IRAN@

  1400/05/10 ساعت 17:16

  On the occasion of #WorldBreastfeedingWeek, UNFPA Iran emphasizes on the role of breastfeeding on the health and well-being of women and children.

  به مناسبت هفته جهانی شیردهی، صندوق جمعیت ملل متحد در ایران، بر نقش تغذیه با شیر مادر روی سلامت و رفاه زنان و کودکان تأکید می‌کند.

 • دفتر یونیسف در ایران   UNICEF_IRAN@

  1395/05/13 ساعت 10:20

  DrWill Parks @UNICEF_IRAN Representative attended #WorldBreastfeedingWeek celebration at Children's Medical Center.