• ماهنامه پیوست   Peivast@

    1398/10/18 ساعت 20:58

    بسیاری از افراد با نوشتن اعداد فارسی در نرم‌افزار #Word مشکل دارند.

    برای یادگیری روش فارسی کردن اعداد در نرم‌افزار Word این ویدئو را تماشا کنید: