• دفتر نمایندگی فائو در جمهوری اسلامی ایران   FAOIran@

  1400/03/30 ساعت 12:51

  آیا می‌دانستید؟ در سال ۲۰۱۷، ۲۵۸ میلیون مهاجر بین‌المللی وجود داشته است.

  در اینجا ۵ نکته وجود دارد که ممکن است در مورد مهاجرت ندانید

  اطلاعات بیشترhttp://bit.ly/۲NoWBKt

  #WithRefugees #migration

 • دفتر نمایندگی فائو در جمهوری اسلامی ایران   FAOIran@

  1400/01/26 ساعت 15:00

  آیا می‌دانستید؟ در سال ۲۰۱۷، ۲۵۸ میلیون مهاجر بین‌المللی وجود داشته است.

  در اینجا ۵ نکته وجود دارد که ممکن است در مورد مهاجرت ندانید
  اطلاعات بیشتر
  http://bit.ly/۲NoWBKt

  #WithRefugees #migration

 • دفتر نمایندگی فائو در جمهوری اسلامی ایران   FAOIran@

  1399/10/16 ساعت 13:46

  آیا می‌دانستید؟ در سال ۲۰۱۷ میلادی، تعداد مهاجرین بین‌المللی ۲۵۸ میلیون نفر بوده است.

  در اینجا ۵ نکته وجود دارد که ممکن است درباره مهاجرت ندانید
  اطلاعات بیشتر
  http://bit.ly/۲NoWBKt

  #WithRefugees #migration