• مرکز مطالعات خلیج فارس   persiangulfpgsc@

   1400/06/01 ساعت 12:00

   بزرگترین صادرکنندگان گندم جهان در سال ۲۰۲۰

   Russia ۸٫۴
   Canada ۵٫۷
   USA ۵٫۵
   France ۴٫۱
   Australia ۳٫۱
   Ukraine ۳
   Argentina ۲٫۴
   Romania ۱٫۲۱
   Germany ۱٫۲
   Kazakhstan ۰٫۹۶
   Bulgaria ۰٫۸۵
   Hungary ۰٫۴۸
   Czech ۰٫۴۲
   Poland ۰٫۴
   Lithuania ۰٫۳۷
   ارقام به میلیارد دلار

   #Wheat