• معصومه ابتكار   ebtekarm_ir@

      1397/06/09 ساعت 10:21

      هدر دادن غذا علاوه بر اسراف غذا،اسراف و هدر دادن آب نیز هست، دور انداختن یک همبرگر مانده اسراف ٢٤٠٠ لیتر اب نیز هست! کارگروه اصلاح الگوی مصرف برای جریان سازی اجتماعی واگاهی،بویژه برای خانواده ها,باعنوان #رد_پای_اب فعالیت میکند. با ما همراه شوید! http://women.gov.ir #Water