• مصطفی قاسمیان   mo_ghasemian@

    1397/11/28 ساعت 12:03

    در سریال جاسوسی جدید تلویزیون، #پیام_دهکردی نقش #جیسون_رضاییان @jrezaian را بازی می‌کند
    رضاییان خبرنگار روزنامه @WashingtonPost در تهران بود که به اتهام جاسوسی از تیر ٩٣ تا دی ٩۴ در ایران زندانی بود
    سریال #گاندو این روزها در ترکیه تصویربرداری می‌شود