• محمد کرباسی   M_Karbassi@

    1400/04/20 ساعت 17:20

    اگر می‌خواهید پخش مستقیم پرواز فضایی ریچارد برانسون و تیم #VirginGalactic رو با Unity ۲۲ ببینید. چند وقت دیگه خطی زمین-فضا عادی میشه :)