• #آذری_جهرمی: اپراتورها باید طی یک هفته به هر مشترک اعلام کنند در سه سال گذشته چه مبلغی صرف #خدمات_ارزش_افزوده (VAS) شده. ⁦⁩ارائه این سرویس به شیوه کنونی، سوءاستفاده از مشترکین است⁦. ⁦⁩اختیار فعال کردن سرویس‌ها باید در دست مشترک باشد نه اپراتور. منبع: ایسنا #VAS

  • وزیر ارتباطات، #وس را تمام‌شده اعلام کرد #آذری‌جهرمی: ⁩مبالغی که در چند سال اخیر بنام شرکت‌های ارزش افزوده از شما اخذ شد را از طریق کد دستوری #۶*۸۰۰* می‌توانید ببینید. ⁩شکایات خود را از طریق پیامک رایگان به ۸۰۰۷ بفرستید . منبع: @azarijahromi #VAS #پایان_وس

  • وس چیست و چرا پایان یافت؟ در گام اول #پایان_وس، اپراتورها ملزم شدند تا طی یک هفته به مشترکین اعلام کنند در سه سال گذشته چه مبلغی از آنها برای خدمات #ارزش_افزوده به جیب شرکت‌های واسطه رفته است. اما از #VAS چه می‌دانیم؟