• مرکز مطالعات خلیج فارس   persiangulfpgsc@

  1400/06/06 ساعت 11:34

  نمودار جنگ‌های خارجی ایالات متحده از سال ۱۸۹۸ تا ۲۰۲۱

  طولانی‌ترین جنگ خارجی آمریکا در افغانستان بود که به مدت ۲۰ سال به طول انجامید.

  #ForeignWars #USArmy

 • «The US forces in the region could be in a very damaging situation if they want to implement the instructions from Washington» says IR Iran's ambassador to London @baeidinejad
  just to clarify: he certainly means «vulnerable» not «damaging»
  @CENTCOM
  @USArmy
  @camanpour

 • حسین دلیریان   HosseinDalirian@

  1397/12/05 ساعت 10:46

  Never forget Brigadier General Hajizadeh’s comment who said, «The #IRGC has infiltrated the @USArmy command center»