• مهرزاد دانش   mehrzad_danesh@

    1400/05/07 ساعت 22:35

    سریال سه قسمتی #Time شروع و تداومی گیرا دارد، اگرچه در پایان، بر کلیشه و شتابزدگی می‌لغزد. با این حال همخوانی بازی‌های #شان_بین و #استیون_گراهام با پیچیدگی‌های موقعیتی شخصیت نقش‌شان، بر ارزش اثر بسیار می‌افزاید.