• مرکز مطالعات خلیج فارس   persiangulfpgsc@

   1398/08/05 ساعت 10:31

   بررسی وضعیت اندیشکده‌های دنیا به روایت آمار و ارقام

   اتحادیه اروپا با ۲۲۱۹ اندیشکده، بیشترین سهم یعنی ۲۶.۹٪ از کل اندیشکده‌های دنیا را به خود اختصاص داده است

   http://www.persiangulfstudies.com
   #ThinkTank #World