• آیدین سیارسریع   idinsayyar1@

    1397/03/17 ساعت 20:41

    رسیدن از ایده به طرح فیلمنامه دردناک‌ترین قسمت ماجراست. بی شباهت به زایمان نیست. اما نویسنده به رحم اجاره‌ای می‌ماند که پول می‌گیرد تا چیزی خلق کند، بعد از آن بچه را باید با آه و حسرت تقدیم دیگران کند. (از عوارض دیدن چند قسمت پشت هم #TheHandmaidsTale)

  • سینا قنبرپور   SGhanbarpour@

    1397/01/13 ساعت 01:38

    دیالوگی از یک سریال -میخواستیم دنیای بهتری برای همه درست کنیم؛ همیشه معنیش اینه بدتر برای یه عده … The_Handmaid's_Tale# #TheHandmaidsTale #زنان #۱۹۸۴