• صندوق جمعیت ملل متحد   UNFPA_IRAN@

   1400/07/13 ساعت 03:10

   ملیکا کرمی، بعنوان اولین زن ایرانی در تاریخ، به جمع شانزده بازیکن برتر رقابتهای تنیس روی میز قهرمانی آسیا رسید!
   تبریک
   Melika Karami is the first Iranian woman in history to be included in the top ۱۶ of the Asian #TableTennis Championships!
   Congratulations
   #Iran #Women