• خبرگزاری ایرنا   @irna_1313@

  1397/09/20 ساعت 16:49

  گروهی از روزنامه‌نگاران کشته‌شده یا زندانی به عنوان شخصیت سال ۲۰۱۸ مجبه تایم معرفی شدند.

  خاشقچی، روزنامه کپیتال، خبرنگاران بازداشتی رویترز در میانمار و روزنامه‌نگار فیلیپینی شخصیت امسال مجله تایم هستند.
  #TIMEPOY

 • میثم سلیمانی   msr52004@

  1392/09/08 ساعت 16:46

  I think Hassan Rouhani should be #TIMEPOY http://ti.me/۱aXdBKb

 • Live stats for Hassan Rouhani in #TIMEPOY: [۶۱٪ yes] vs [۳۹٪ no]. http://ti.me/۱b۸۴JaG