• روزنامه فناوران اطلاعات   ITMen_News@

    1397/11/14 ساعت 22:01

    .@world_record_egg ۵ پست دارد که اولین آن ۵۲ میلیون لایک و جدیدترین آن بیش از ۴.۷ میلیون لایک گرفته است
    یک آژانس تبلیغاتی ارزش این حرکت را ۲۵۰ هزار پوند برآورد کرده است
    این حرکت احتمالا در راستای تبلیغات مسابقات #SuperBowl است